top of page

Tietosuojaseloste

 

Nordic Lakesille on tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja käytetään vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.

 

Rekisterinpitäjä

 

Nordic Lakes Oy Ab

Y-Tunnus: 3123258-4

Jokijärventie 157

93400 Taivalkoski

kimluukkonen@nordiclakes.net

 

Henkilörekisterin nimi

 

Nordic Lakesin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

Rekisteröitävät tiedot

 

Yritys:

• Yrityksen nimi

• Yrityksen sähköpostiosoite

• Yrityksen puhelinnumero

• Yrityksen postiosoite

• Yrityksen Y-tunnus

• Yrityksen toimiala

• Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

 

Henkilö:

• Henkilön nimi

• Henkilön sähköpostiosoite

• Henkilön puhelinnumero

• Henkilön titteli

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien sekä koulutustapahtumien yhteydessä.

Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

Nordic Lakes Ab Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä ainoastaan Google Analyticsin kautta. Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivuilla. Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että Nordic Lakes Ab Oy lisää hänen nimensä, sähköpostinsa sekä yrityksen nimen asiakasrekisteriin.

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Tietojen siirto tai luovuttaminen

 

Nordic Lakesin asiakasrekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta.

​Rekisterin suojaus

 

Nordic Lakesilla on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu salasanoin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

 

Nordic Lakesin asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:

 

Nordic Lakes Ab Oy

Jokijärventie 157

93400 Taivalkoski

kimluukkonen@nordiclakes.net

bottom of page